Zeleň

Městské služby Litomyšl s.r.o. zajišťují údržbu a správu zeleně na území města a integrovaných obcí. S touto činností souvisí zejména tyto úkony:

• prořezy keřů, udržování podchodové výšky u stromů, vyřezávání náletů včetně následného úklidu
• odborná likvidace veškerého biologického odpadu
• stříhání živých plotů 
• sekání zelených ploch 
• chemické ošetření zeleně
• výsadba trvalých záhonů, letních nádob a jiných určených míst 
• svoz biologického odpadu z městské aglomerace včetně odstranění
• podzimní úklid listí
• údržba poldrů 

Copyright 2013 by Městské služby Litomyšl s.r.o. | Foto by František Renza & Pavel Vopálka