Svoz bioodpadu - elektronická objednávka

Správa a údržba zeleně

Pro naše město provádíme:

  • prořezy keřů, udržování podchodové výšky u stromů, vyřezávání náletů včetně následného úklidu
  • odborná likvidace veškerého biologického odpadu
  • stříhání živých plotů
  • sekání zelených ploch
  • chemické ošetření zeleně
  • výsadba trvalých záhonů, letních nádob a jiných určených míst
  • svoz biologického odpadu z městské aglomerace včetně odstranění
  • podzimní úklid listí
  • údržba poldrů