Ceník přistavení kontejneru - odvoz odpadu (bez DPH)

Avia Renault
Ujetá vzálenost 35,-/km 40,-/km
Manipulace* 50,-/1 manipulace 50,-/1 manipulace
Hodinová sazba 600,-/h 650,-/h

Při celkové vzdálenosti do 25km se cena určuju hodinovou sazbou, nad 25km je cena počítána dle ujetých km a počtu manipulací.
*Naložení, složení kontejneru - obvykle 4 manipulace na odvoz.

Pronájem kontejneru 100,-/den 170,-/2-3 dny 100,-/každý další den
Uložení odpadu určuje skládka
Elektronická objednávka kontejneru

Naše dopravní služby

Pro naše město provádíme:

 • dopravní služby související se svozem a úklidem odpadů ze všech zařízení, pozemků a částí města (mimo nebezpečných odpadů a odpadů zajišťovaných svozem firmou LIKO)
 • dopravní služby související se správou a údržbou komunikací města
 • dopravní služby související se správou a údržbou veřejného osvětlení
 • dopravní služby související se zajišťováním kulturních akcí
 • dopravní služby související s přepravou materiálů pro potřeby města
 • manipulační práce pro potřeby města vozidlem s mechanickou rukou

Ostatním subjektům (firmám i fyzickým osobám, obyvatelům města i okolí) nabízíme následující služby za úhradu:

 • Přistavení kontejnerů, dopravu odpadů a jejich likvidaci ve spolupráci s firmami Eko BI, LIKO a TRAMON
  • Jedná se o tyto odpady: stavební suť, zemina, běžný domovní odpad, objemný odpad, plasty, látky, papír, tráva, větve
 • Dopravu materiálů, např. betonu z betonárky, dovoz písku a štěrku apod.
 • Dovoz štípaného dřeva ve spolupráci s Městskými lesy Litomyšl (jak metrového tak polínek různých délek). Objednávky dřeva a jeho dovozu přijímají Městské lesy Litomyšl, tel: 731 612 093

Máme k dispozici otevřené kontejnery o objemu 3 až 16 m3 a nosnosti 4 až 8 tun na vozidlech AVIA D75N,D90N a Renault Midlum a vozidla Multicar se sklápěcí korbou o objemu 1 až 2,5 m3 a nosnosti 1,8 až 2,5 tuny.

Nedopravujeme nebezpečné odpady jako je: elektronika (televize,radia,počítače, atd.), ledničky, mrazničky, pračky, azbest, ropné produkty, pneumatiky, lepenka, asfaltové hmoty, barvy a jiné chemické látky, jejich obaly a materiály jimi znečištěné.