Doprava

Pro naše město provádíme:

 • dopravní služby související se svozem a úklidem odpadů ze všech zařízení, pozemků a částí města (mimo nebezpečných odpadů a odpadů zajišťovaných svozem firmou LIKO)
 • dopravní služby související se správou a údržbou komunikací města
 • dopravní služby související se správou a údržbou veřejného osvětlení
 • dopravní služby související se zajišťováním kulturních akcí
 • dopravní služby související s přepravou materiálů pro potřeby města
 • manipulační práce pro potřeby města vozidlem s mechanickou rukou

Ostatním subjektům (firmám i fyzickým osobám, obyvatelům města i okolí) nabízíme následující služby za úhradu:

 • Přistavení kontejnerů, dopravu odpadů a jejich likvidaci ve spolupráci s firmami Eko BI, LIKO a TRAMON  

Jedná se o tyto odpady: stavební suť, zemina, běžný domovní odpad, objemný odpad, plasty, látky, papír, tráva, větve

 • Dopravu materiálů, např. betonu z betonárky, dovoz písku a štěrku apod.
 • Dovoz štípaného dřeva ve spolupráci s Městskými lesy Litomyšl (jak metrového tak polínek různých délek). Objednávky dřeva a jeho dovozu přijímají Městské lesy Litomyšl, tel: 731 612 093

Máme k dispozici otevřené kontejnery o objemu 3 až 16 m3 a nosnosti 4 až 8 tun na vozidlech AVIA D75N,D90N a Renault Midlum  a vozidla Multicar se sklápěcí korbou o objemu 1 až 2,5 m3 a nosnosti 1,8 až 2,5 tuny.

Nedopravujeme nebezpečné odpady, jako je: elektronika (televize,radia,počítače, atd.), ledničky, mrazničky, pračky, azbest, ropné produkty, pneumatiky, lepenka, asfaltové hmoty, barvy a jiné chemické látky, jejich obaly a materiály jimi znečištěné.

Objednávka kontejneru

Dále nabízíme:

 • práce s vysokozdvižnou plošinou MP13 na vozidle Renault Maxity (dosah do 13 m)
 • manipulační práce s mechanickou rukou Palfinger PK 8 080 na vozidle Renault Midlum (nosnost ruky do 2t)
 • mytí komunikací vozidlem Renault Midlum s cisternou (objem cisterny 6,5 m3)
 • zametání komunikací, areálů firem, dvorů apod. zametacími stroji
 • sekání pozemků a areálů firem samochodnými sekačkami, cepovou ramenovou sekačkou i ručními křovinořezy

Všechny tyto služby a práce pro ostatní subjekty jsou fakturovány dle stanoveného ceníku.

 

 

 

Copyright 2013 by Městské služby Litomyšl s.r.o. | Foto by František Renza & Pavel Vopálka