Aktuálně

PODZIMNÍ ÚKLID 2017 - MĚSTO

Podzimní svozové akce biologického odpadu 2017 - město

 

Městské služby Litomyšl s.r.o. budou zajišťovat v termínu od 9.října do 20.října 2017  na základě osobní a písemné objednávky občanů města pouze odvoz nebo likvidaci biologického odpadu (tráva, odpad ze zahrádek, větve). Pokud objednatel (může to být i zástupce skupiny občanů) potom osobně předá vytříděný biologický odpad do přistaveného kontejneru v předem stanovenou dobu pracovníkům Městských služeb Litomyšl s.r.o., bude tento odvoz nebo likvidace zcela zdarma.  Pokud objednatel nezajistí, aby se na uvedeném místě přistavení kontejneru nenacházely jiné druhy komunálního odpadu nebo odpad osobně nepředá, bude odvoz zpoplatněn dle platného ceníku Městských služeb Litomyšl s.r.o.. Kontaktními pracovníky pro objednávky odvozu biologického odpadu jsou Emil Vávra, Milan Hlous, Michal Kopecký, Jana Vybíralová, Lenka Hladíková (všichni tel. 461 613 491).


PODZIMNÍ ÚKLID 2017 - OBCE

 

Podzimní úklid 2017
biologického rostlinného odpadu a železného šrotu - obce
 
Místa přistavení kontejnerů
             
             
Datum   Den   Hodina   Místo
             
23.10.2017   pondělí 15.00  - 17.00 Suchá
            Kornice
            Pazucha
             
24.10.2017   úterý 15.00  - 17.00 Nedošín
            Nová Ves
            Pohodlí
             
Upozornění:        
             
Nebude umožněno vhození běžného domovního odpadu.
             

Aby nedocházelo na jednotlivých sběrných místech k vytváření živelných skládek, bude

biologický rostlinný odpad včetně železného šrotu odvezen ve stanovený den.

Městské služby Litomyšl s.r.o. tel. 461 613 491

             
 
             
 

Objednávka přistavení kontejneru

Přistavení kontejnerů pro firmy nebo soukromé subjekty za úhradu objednávejte prosím objednávkou, jejíž odkaz je na stránce "Doprava" - na této stránce získáte také podrobné informace k této službě.


Copyright 2013 by Městské služby Litomyšl s.r.o. | Foto by František Renza & Pavel Vopálka