Městské služby Litomyšl s.r.o. se podílejí na zajišťování kulturních, společenských a sportovních akcí pořádaných Městem i jinými subjekty.

Jedná se například o tyto akce:

Smetanova Litomyšl, jarmark, mažoretky, trhy atd.

Pro tyto účely mají Městské služby Litomyšl s.r.o. k dispozici následující vybavení, které je možné po dohodě pronajmout:

  • podium modulové – max. rozměr 6m x 8 m - 2x
  • přístřešek (stan) – rozměr 10m x 8m - 1x
  • přístřešek (stan) – rozměr 10m x 4m - 1x
  • přístřešek (stan) – rozměr 6m x 6m - 1x
  • pivní sety - 50ks - skládající se z:
    • stůl skládací – rozměr 220cm x 48 cm - 50x (lze zapůjčit i samostatně)
    • lavice skládací – rozměr 220cm x 28cm - 100x (lze zapůjčit i samostatně)