Nejnovější aktualita

05.10.2022

Svoz bioodpadu


Městské služby Litomyšl s.r.o. budou zajišťovat pro občany města odvoz a likvidaci biologického odpadu (tráva, odpad ze zahrádek, větve) v termínu od 11.dubna do 21.dubna na základě osobní objednávky nebo elektronické objednávky.

Objednatel (může to být i zástupce skupiny občanů) je zodpovědný za osobní předání bioodpadu do přistaveného kontejneru v předem stanovenou dobu pracovníkům Městských
služeb Litomyšl s.r.o. (naložení odpadu zajistí svépomocí). Městské služby provedou odvoz a likvidaci řádně vytříděného bioodpadu zdarma. Pokud objednatel nezajistí, aby se na uvedeném místě přistavení kontejneru nenacházeli jiné druhy komunálního odpadu nebo odpad osobně nepředá, bude odvoz zpoplatněn dle platného ceníku.


02.03.2022

Ceník přistavení kontejneru - odvoz odpadu


Zveřejněn nový ceník pro odvoz odpadů.

Aktualní ceny přistavení kontejnerů a odvozu odpadů (platné od 1.1.2023) jsou zveřejněny v sekci DOPRAVA.


Starší aktuality

05.10.2022

Svoz bioodpadu


Městské služby Litomyšl s.r.o. budou zajišťovat pro občany města odvoz a likvidaci biologického odpadu (tráva, odpad ze zahrádek, větve) v termínu od 11.dubna do 21.dubna na základě osobní objednávky nebo elektronické objednávky.

Objednatel (může to být i zástupce skupiny občanů) je zodpovědný za osobní předání bioodpadu do přistaveného kontejneru v předem stanovenou dobu pracovníkům Městských
služeb Litomyšl s.r.o. (naložení odpadu zajistí svépomocí). Městské služby provedou odvoz a likvidaci řádně vytříděného bioodpadu zdarma. Pokud objednatel nezajistí, aby se na uvedeném místě přistavení kontejneru nenacházeli jiné druhy komunálního odpadu nebo odpad osobně nepředá, bude odvoz zpoplatněn dle platného ceníku.


02.03.2022

Ceník přistavení kontejneru - odvoz odpadu


Zveřejněn nový ceník pro odvoz odpadů.

Aktualní ceny přistavení kontejnerů a odvozu odpadů (platné od 1.1.2023) jsou zveřejněny v sekci DOPRAVA.