Nejnovější aktualita

12.03.2021

ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ MĚSTA


ROZPIS ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ 2021
začátek čištění od  6:00 hodin
     
11. týden  
15.3 Po - Nedošín
16.3 Út  - Husovka, Lánská, Na Lánech
17.3 St  - Komenského náměstí uvnitř + parkoviště k Daliboru
18.3 Čt - Havlíčkova,za Mountfieldem, kolem Smetanova domu
19.3 - Mařákova od AN k Ludmily Jandové (včetně) 
20.3 So - chodníky u světelky + od Zámecké kolem hřbitova a plovárny
     
12. týden  
22.3 Po - Dukelská obě jednosměrky a vše k 17. listopadu + Zelená alej a Luční
23.3 Út - 17. listopadu obě strany + spojky k 9. květnu + slepá k Mařákově
24.3 St - 9. května obě strany + spojky k TGM
25.3 Čt - TGM  obě strany od AN po školy + parkoviště TGM-kpt.Jaroše
26.3 - TGM  obě strany od škol až k SUS, U Školek + parkoviště u sport.haly
27.3 So - parkoviště u nemocnice
     
13. týden  
29.3 Po - J.E. Purkyně + DPS + Z. Kopala
30.3 Út - Zahájská, Polní,M.Švabinského,Družstevní
31.3 St - Jateční,Jabloňová,J.Formánka,Kornická
1.4 Čt - Hrnčířská,Končinská,U Lomu,u Křivohlávka, u evangelického kostela
                  
14. týden  
6.4 Út - A.Tomíčka,Vognerova,Gregorka
7.4 St - Za Moštěním,Okružní,J.Matičky,Purkmistra Laška,B.Kopeckého
8.4 Čt - Peciny,Pod Prokopem,Portmanka,Lomená,Za brankou,Příčná
9.4 - Lidická, T.Novákové, P.Bezruče,Bří Pátů
     
15. týden  
12.4 Po - Jiráskova,Rektora Stříteského,kolem probošt.kostela
13.4 Út - Šmilovského, Šantovo a Toulovcovo náměstí,B.Němcová,Mariánská
14.4 St - Tyršova,Strakovská - pouze zametací stroje
    - 6:00-11:00 hod-Smetanovo náměstí-od věže k Zlaté hvězdě-ručně-úplná uzavírka
15.4 Čt - Prokešova,U plovárny - pouze zametací stroje
    - 6:00-11:00 hod - Smetanovo náměstí - od Slunce k věži - ručně - úplná uzavírka
16.4 - Nerudova,Vodní Valy,Osická,Ropkova 
     
16. týden  
19.4 Po - Nádražní, Smutný most (mezi kruháky), Bernardka, chodník k zubárně
20.4 Út - Trstenická,Benátská, Jar.Metyše
21.4 St - Fügnerova čtvrť
22.4 Čt - od sokolovny k Markovu mlýnu,U náhonu, kolem Nového kostela,Partyzánská
23.4 - Pazucha, Suchá (koště),Pohodlí,N.Ves (zametáky)
24.4 So - Průmyslová
     
17. týden
 
26.4 Po - garáže Z.Kopala 2x
27.4 Út - garáže Kom.náměstí
     
     
Údaje uvedené v rozpisu čištěných komunikací jsou pouze informativní. Z technických důvodů může 
dojít  v průběhu čištění ke změnám. Rozhodující je umístění přenosného dopravního značení,
které se umísťuje 7 dní před zahájením samotného čištění.                                   Aktualizováno 8.3.2021


08.03.2021

Jarní úklid 2021 - město


Jarní svozové akce biologického odpadu 2021

Městské služby Litomyšl s.r.o. budou zajišťovat v termínu od 6.dubna do 16.dubna na základě osobní a písemné objednávky občanů města pouze odvoz nebo likvidaci biologického odpadu (tráva, odpad ze zahrádek, větve). Pokud objednatel (může to být i zástupce skupiny občanů) potom osobně předá vytříděný biologický odpad do přistaveného kontejneru v předem stanovenou dobu pracovníkům Městských služeb Litomyšl s.r.o., bude tento odvoz nebo likvidace zcela zdarma.  Pokud objednatel nezajistí, aby se na uvedeném místě přistavení kontejneru nenacházely jiné druhy komunálního odpadu nebo odpad osobně nepředá, bude odvoz zpoplatněn dle platného ceníku Městských služeb Litomyšl s.r.o.. Kontaktními pracovníky pro objednávky odvozu biologického odpadu jsou Emil Vávra, Michal Kopecký, Jana Vybíralová, Milan Hlous (všichni tel. 461 613 491).


08.03.2021

Jarní úklid 2021 - obce


Jarní úklid 2021
Místa přistavení kontejnerů
             
             
Datum   Den Hodina Místo
             
19.04.2021   pondělí 15.00 - 17.00 Suchá     
            Kornice 
            Pazucha 
             
20.04.2021   úterý 15.00 - 17.00 Nedošín 
            Nová Ves
            Pohodlí 
             
             
Upozornění:        
             
Nebude umožněno vhození běžného domovního odpadu.
             
Aby nedocházelo na jednotlivých sběrných místech k vytváření živelných skládek, bude vše odvezeno ve stanovený den a to včetně železného šrotu a větví. Městské služby Litomyšl s.r.o. tel. 461 613 491
             
Elektrospotřebiče  (televize, lednice... .), akumulátory  apod.  je  možno  složit na recyklačním  dvoře  společnosti LIKO  za areálem MSL s.r.o.  směr Osík (otevřeno  pondělí 12.00-17.30, úterý 9.00-15.00, středa 9.00-17.30, čtvrtek 9.00-15.00, pátek 9.00-17.30, sobota  8.00-12.00, polední přestávka 12.00-12.30). Případné informace podá zástupce společnosti LIKO p. Bartoš mob. 605 246 545, tel. 461 615 714, překladiště 732 757 760.
             
Za pochopení a pomoc Vám děkují Městské služby Litomyšl s.r.o.


07.03.2014

Objednávka přistavení kontejneru


Přistavení kontejnerů pro firmy nebo soukromé subjekty za úhradu objednávejte prosím objednávkou, jejíž odkaz je na stránce "Doprava" - na této stránce získáte také podrobné informace k této službě.


Starší aktuality

12.03.2021

ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ MĚSTA


ROZPIS ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ 2021
začátek čištění od  6:00 hodin
     
11. týden  
15.3 Po - Nedošín
16.3 Út  - Husovka, Lánská, Na Lánech
17.3 St  - Komenského náměstí uvnitř + parkoviště k Daliboru
18.3 Čt - Havlíčkova,za Mountfieldem, kolem Smetanova domu
19.3 - Mařákova od AN k Ludmily Jandové (včetně) 
20.3 So - chodníky u světelky + od Zámecké kolem hřbitova a plovárny
     
12. týden  
22.3 Po - Dukelská obě jednosměrky a vše k 17. listopadu + Zelená alej a Luční
23.3 Út - 17. listopadu obě strany + spojky k 9. květnu + slepá k Mařákově
24.3 St - 9. května obě strany + spojky k TGM
25.3 Čt - TGM  obě strany od AN po školy + parkoviště TGM-kpt.Jaroše
26.3 - TGM  obě strany od škol až k SUS, U Školek + parkoviště u sport.haly
27.3 So - parkoviště u nemocnice
     
13. týden  
29.3 Po - J.E. Purkyně + DPS + Z. Kopala
30.3 Út - Zahájská, Polní,M.Švabinského,Družstevní
31.3 St - Jateční,Jabloňová,J.Formánka,Kornická
1.4 Čt - Hrnčířská,Končinská,U Lomu,u Křivohlávka, u evangelického kostela
                  
14. týden  
6.4 Út - A.Tomíčka,Vognerova,Gregorka
7.4 St - Za Moštěním,Okružní,J.Matičky,Purkmistra Laška,B.Kopeckého
8.4 Čt - Peciny,Pod Prokopem,Portmanka,Lomená,Za brankou,Příčná
9.4 - Lidická, T.Novákové, P.Bezruče,Bří Pátů
     
15. týden  
12.4 Po - Jiráskova,Rektora Stříteského,kolem probošt.kostela
13.4 Út - Šmilovského, Šantovo a Toulovcovo náměstí,B.Němcová,Mariánská
14.4 St - Tyršova,Strakovská - pouze zametací stroje
    - 6:00-11:00 hod-Smetanovo náměstí-od věže k Zlaté hvězdě-ručně-úplná uzavírka
15.4 Čt - Prokešova,U plovárny - pouze zametací stroje
    - 6:00-11:00 hod - Smetanovo náměstí - od Slunce k věži - ručně - úplná uzavírka
16.4 - Nerudova,Vodní Valy,Osická,Ropkova 
     
16. týden  
19.4 Po - Nádražní, Smutný most (mezi kruháky), Bernardka, chodník k zubárně
20.4 Út - Trstenická,Benátská, Jar.Metyše
21.4 St - Fügnerova čtvrť
22.4 Čt - od sokolovny k Markovu mlýnu,U náhonu, kolem Nového kostela,Partyzánská
23.4 - Pazucha, Suchá (koště),Pohodlí,N.Ves (zametáky)
24.4 So - Průmyslová
     
17. týden
 
26.4 Po - garáže Z.Kopala 2x
27.4 Út - garáže Kom.náměstí
     
     
Údaje uvedené v rozpisu čištěných komunikací jsou pouze informativní. Z technických důvodů může 
dojít  v průběhu čištění ke změnám. Rozhodující je umístění přenosného dopravního značení,
které se umísťuje 7 dní před zahájením samotného čištění.                                   Aktualizováno 8.3.2021


08.03.2021

Jarní úklid 2021 - město


Jarní svozové akce biologického odpadu 2021

Městské služby Litomyšl s.r.o. budou zajišťovat v termínu od 6.dubna do 16.dubna na základě osobní a písemné objednávky občanů města pouze odvoz nebo likvidaci biologického odpadu (tráva, odpad ze zahrádek, větve). Pokud objednatel (může to být i zástupce skupiny občanů) potom osobně předá vytříděný biologický odpad do přistaveného kontejneru v předem stanovenou dobu pracovníkům Městských služeb Litomyšl s.r.o., bude tento odvoz nebo likvidace zcela zdarma.  Pokud objednatel nezajistí, aby se na uvedeném místě přistavení kontejneru nenacházely jiné druhy komunálního odpadu nebo odpad osobně nepředá, bude odvoz zpoplatněn dle platného ceníku Městských služeb Litomyšl s.r.o.. Kontaktními pracovníky pro objednávky odvozu biologického odpadu jsou Emil Vávra, Michal Kopecký, Jana Vybíralová, Milan Hlous (všichni tel. 461 613 491).


08.03.2021

Jarní úklid 2021 - obce


Jarní úklid 2021
Místa přistavení kontejnerů
             
             
Datum   Den Hodina Místo
             
19.04.2021   pondělí 15.00 - 17.00 Suchá     
            Kornice 
            Pazucha 
             
20.04.2021   úterý 15.00 - 17.00 Nedošín 
            Nová Ves
            Pohodlí 
             
             
Upozornění:        
             
Nebude umožněno vhození běžného domovního odpadu.
             
Aby nedocházelo na jednotlivých sběrných místech k vytváření živelných skládek, bude vše odvezeno ve stanovený den a to včetně železného šrotu a větví. Městské služby Litomyšl s.r.o. tel. 461 613 491
             
Elektrospotřebiče  (televize, lednice... .), akumulátory  apod.  je  možno  složit na recyklačním  dvoře  společnosti LIKO  za areálem MSL s.r.o.  směr Osík (otevřeno  pondělí 12.00-17.30, úterý 9.00-15.00, středa 9.00-17.30, čtvrtek 9.00-15.00, pátek 9.00-17.30, sobota  8.00-12.00, polední přestávka 12.00-12.30). Případné informace podá zástupce společnosti LIKO p. Bartoš mob. 605 246 545, tel. 461 615 714, překladiště 732 757 760.
             
Za pochopení a pomoc Vám děkují Městské služby Litomyšl s.r.o.


07.03.2014

Objednávka přistavení kontejneru


Přistavení kontejnerů pro firmy nebo soukromé subjekty za úhradu objednávejte prosím objednávkou, jejíž odkaz je na stránce "Doprava" - na této stránce získáte také podrobné informace k této službě.