Nejnovější aktualita

08.03.2019

ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ


ČIŠTĚNÍ
ROZPIS ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ 2019
začátek čištění od  6:00 hodin
     
12. týden  
18.3 Po - Dukelská obě jednosměrky a vše k 17. listopadu + Zelená alej a Luční
19.3 Út  - 17. listopadu obě strany + spojky k 9. květnu a TGM + slepá k Mařákově
20.3 St  - 9. května obě strany
21.3 Čt - TGM  obě strany od AN po školy + parkoviště TGM-kpt.Jaroše
22.3 - TGM  obě strany od škol až k SUS, U Školek + parkoviště u sport.haly
23.3 So - chodníky u světelky + od Zámecké kolem hřbitova a plovárny
     
13. týden  
25.3 Po - Mařákova od AN k Ludmily Jandové (včetně) 
26.3 Út - J.E. Purkyně + DPS + Z. Kopala
27.3 St - Komenského náměstí uvnitř + parkoviště k Daliboru
28.3 Čt - Havlíčkova,za Mountfieldem, kolem Smetanova domu
29.3 - Husovka, Lánská, Na Lánech
30.3 So - parkoviště u nemocnice
     
14. týden  
1.4 Po - Lány, Zahájská
2.4 Út - Zahájská, Polní,M.Švabinského,Družstevní
3.4 St - Jateční,Jabloňová,J.Formánka,Kornická
4.4 Čt - Hrnčířská,Končinská,U Lomu,u Křivohlávka, u evangelického kostela
5.4 - A.Tomíčka,Vognerova,Gregorka
                  
15. týden  
8.4 Po - Za Moštěním,Okružní,J.Matičky,Purkmistra Laška,B.Kopeckého
9.4 Út - Peciny,Pod Prokopem,Portmanka,Lomená,Za brankou,Příčná
10.4 St - Lidická, T.Novákové, P.Bezruče,Bří Pátů
11.4 Čt - Jiráskova,Rektora Stříteského,kolem probošt.kostela
12.4 - Šmilovského, Šantovo a Toulovcovo náměstí,B.Němcová,Mariánská
     
16.týden  
15.4 Po - Strakovská, U plovárny, Prokešova,Tyršova
16.4 Út - 7:00-9:00 hod  -  Smetanovo náměstí - od věže k Zlaté hvězdě
    - 9:00-10:00 hod - Smetanovo náměstí - od Slunce k věži
    -10:00-11:00 hod - Smetanovo náměstí - od Stratílka k ČS
    -12:00-13:00 hod - Smetanovo náměstí - od pralinkárny k poště
17.4 St - Nerudova,Vodní Valy,Osická,Ropkova 
18.4 Čt - Nádražní, Smutný most (mezi kruháky), Nedošín
     
17. týden  
23.4 Út - Trstenická,Benátská, Jar.Metyše
24.4 St - Fügnerova čtvrť
25.4 Čt - od sokolovny k Markovu mlýnu,U náhonu, kolem Nového kostela,Partyzánská
26.4 - Pazucha, Suchá (koště),Pohodlí,N.Ves (zametáky)
27.4 So - Průmyslová
     
18. týden
 
29.4 Po - garáže Z.Kopala 2x
30.4 Út - garáže Kom.náměstí
    
Údaje uvedené v rozpisu čištěných komunikací jsou pouze informativní. Z technických důvodů může 
dojít  v průběhu čištění ke změnám. Rozhodující je umístění přenosného dopravního značení,
které se umísťuje 7 dní před zahájením samotného čištění.                                   Aktualizováno 8.3.2019


25.02.2019

Jarní úklid 2019 - město


Jarní svozové akce biologického odpadu

 

Městské služby Litomyšl s.r.o. budou zajišťovat v termínu od 8. dubna do 18. dubna 2019 na základě osobní a písemné objednávky občanů města pouze odvoz nebo likvidaci biologického odpadu (tráva, odpad ze zahrádek, větve). Pokud objednatel (může to být i zástupce skupiny občanů) potom osobně předá vytříděný biologický odpad do přistaveného kontejneru v předem stanovenou dobu pracovníkům Městských služeb Litomyšl s.r.o., bude tento odvoz nebo likvidace zcela zdarma.  Pokud objednatel nezajistí, aby se na uvedeném místě přistavení kontejneru nenacházely jiné druhy komunálního odpadu nebo odpad osobně nepředá, bude odvoz zpoplatněn dle platného ceníku Městských služeb Litomyšl s.r.o.. Kontaktními pracovníky pro objednávky odvozu biologického odpadu jsou Emil Vávra, Milan Hlous, Michal Kopecký, Jana Vybíralová (všichni tel. 461 613 491).


25.02.2019

Jarní úklid 2019 - obce


Jarní úklid 2019
Místa přistavení kontejnerů
             
             
Datum   Den Hodina Místo
             
01.04.2019   pondělí 15.00 - 17.00 Suchá     
            Kornice 
            Pazucha 
             
02.04.2019   úterý 15.00 - 17.00 Nedošín 
            Nová Ves
            Pohodlí 
             
             
Upozornění:        
             
Nebude umožněno vhození běžného domovního odpadu.
             
Aby nedocházelo na jednotlivých sběrných místech k vytváření živelných skládek, bude vše odvezeno ve stanovený den a to včetně železného šrotu a větví. Městské služby Litomyšl s.r.o. tel. 461 613 491
             
Elektrospotřebiče  (televize, lednice... .), akumulátory  apod.  je  možno  složit na recyklačním  dvoře  společnosti LIKO  za areálem MSL s.r.o.  směr Osík (otevřeno  pondělí 12.00-17.30, úterý 9.00-15.00, středa 9.00-17.30, čtvrtek 9.00-15.00, pátek 9.00-17.30, sobota  8.00-12.00, polední přestávka 12.00-12.30). Případné informace podá zástupce společnosti LIKO p. Bartoš mob. 605 246 545, tel. 461 615 714, překladiště 732 757 760.
             
Za pochopení a pomoc Vám děkují Městské služby Litomyšl s.r.o.


07.03.2014

Objednávka přistavení kontejneru


Přistavení kontejnerů pro firmy nebo soukromé subjekty za úhradu objednávejte prosím objednávkou, jejíž odkaz je na stránce "Doprava" - na této stránce získáte také podrobné informace k této službě.


Starší aktuality

08.03.2019

ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ


ČIŠTĚNÍ
ROZPIS ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ 2019
začátek čištění od  6:00 hodin
     
12. týden  
18.3 Po - Dukelská obě jednosměrky a vše k 17. listopadu + Zelená alej a Luční
19.3 Út  - 17. listopadu obě strany + spojky k 9. květnu a TGM + slepá k Mařákově
20.3 St  - 9. května obě strany
21.3 Čt - TGM  obě strany od AN po školy + parkoviště TGM-kpt.Jaroše
22.3 - TGM  obě strany od škol až k SUS, U Školek + parkoviště u sport.haly
23.3 So - chodníky u světelky + od Zámecké kolem hřbitova a plovárny
     
13. týden  
25.3 Po - Mařákova od AN k Ludmily Jandové (včetně) 
26.3 Út - J.E. Purkyně + DPS + Z. Kopala
27.3 St - Komenského náměstí uvnitř + parkoviště k Daliboru
28.3 Čt - Havlíčkova,za Mountfieldem, kolem Smetanova domu
29.3 - Husovka, Lánská, Na Lánech
30.3 So - parkoviště u nemocnice
     
14. týden  
1.4 Po - Lány, Zahájská
2.4 Út - Zahájská, Polní,M.Švabinského,Družstevní
3.4 St - Jateční,Jabloňová,J.Formánka,Kornická
4.4 Čt - Hrnčířská,Končinská,U Lomu,u Křivohlávka, u evangelického kostela
5.4 - A.Tomíčka,Vognerova,Gregorka
                  
15. týden  
8.4 Po - Za Moštěním,Okružní,J.Matičky,Purkmistra Laška,B.Kopeckého
9.4 Út - Peciny,Pod Prokopem,Portmanka,Lomená,Za brankou,Příčná
10.4 St - Lidická, T.Novákové, P.Bezruče,Bří Pátů
11.4 Čt - Jiráskova,Rektora Stříteského,kolem probošt.kostela
12.4 - Šmilovského, Šantovo a Toulovcovo náměstí,B.Němcová,Mariánská
     
16.týden  
15.4 Po - Strakovská, U plovárny, Prokešova,Tyršova
16.4 Út - 7:00-9:00 hod  -  Smetanovo náměstí - od věže k Zlaté hvězdě
    - 9:00-10:00 hod - Smetanovo náměstí - od Slunce k věži
    -10:00-11:00 hod - Smetanovo náměstí - od Stratílka k ČS
    -12:00-13:00 hod - Smetanovo náměstí - od pralinkárny k poště
17.4 St - Nerudova,Vodní Valy,Osická,Ropkova 
18.4 Čt - Nádražní, Smutný most (mezi kruháky), Nedošín
     
17. týden  
23.4 Út - Trstenická,Benátská, Jar.Metyše
24.4 St - Fügnerova čtvrť
25.4 Čt - od sokolovny k Markovu mlýnu,U náhonu, kolem Nového kostela,Partyzánská
26.4 - Pazucha, Suchá (koště),Pohodlí,N.Ves (zametáky)
27.4 So - Průmyslová
     
18. týden
 
29.4 Po - garáže Z.Kopala 2x
30.4 Út - garáže Kom.náměstí
    
Údaje uvedené v rozpisu čištěných komunikací jsou pouze informativní. Z technických důvodů může 
dojít  v průběhu čištění ke změnám. Rozhodující je umístění přenosného dopravního značení,
které se umísťuje 7 dní před zahájením samotného čištění.                                   Aktualizováno 8.3.2019


25.02.2019

Jarní úklid 2019 - město


Jarní svozové akce biologického odpadu

 

Městské služby Litomyšl s.r.o. budou zajišťovat v termínu od 8. dubna do 18. dubna 2019 na základě osobní a písemné objednávky občanů města pouze odvoz nebo likvidaci biologického odpadu (tráva, odpad ze zahrádek, větve). Pokud objednatel (může to být i zástupce skupiny občanů) potom osobně předá vytříděný biologický odpad do přistaveného kontejneru v předem stanovenou dobu pracovníkům Městských služeb Litomyšl s.r.o., bude tento odvoz nebo likvidace zcela zdarma.  Pokud objednatel nezajistí, aby se na uvedeném místě přistavení kontejneru nenacházely jiné druhy komunálního odpadu nebo odpad osobně nepředá, bude odvoz zpoplatněn dle platného ceníku Městských služeb Litomyšl s.r.o.. Kontaktními pracovníky pro objednávky odvozu biologického odpadu jsou Emil Vávra, Milan Hlous, Michal Kopecký, Jana Vybíralová (všichni tel. 461 613 491).


25.02.2019

Jarní úklid 2019 - obce


Jarní úklid 2019
Místa přistavení kontejnerů
             
             
Datum   Den Hodina Místo
             
01.04.2019   pondělí 15.00 - 17.00 Suchá     
            Kornice 
            Pazucha 
             
02.04.2019   úterý 15.00 - 17.00 Nedošín 
            Nová Ves
            Pohodlí 
             
             
Upozornění:        
             
Nebude umožněno vhození běžného domovního odpadu.
             
Aby nedocházelo na jednotlivých sběrných místech k vytváření živelných skládek, bude vše odvezeno ve stanovený den a to včetně železného šrotu a větví. Městské služby Litomyšl s.r.o. tel. 461 613 491
             
Elektrospotřebiče  (televize, lednice... .), akumulátory  apod.  je  možno  složit na recyklačním  dvoře  společnosti LIKO  za areálem MSL s.r.o.  směr Osík (otevřeno  pondělí 12.00-17.30, úterý 9.00-15.00, středa 9.00-17.30, čtvrtek 9.00-15.00, pátek 9.00-17.30, sobota  8.00-12.00, polední přestávka 12.00-12.30). Případné informace podá zástupce společnosti LIKO p. Bartoš mob. 605 246 545, tel. 461 615 714, překladiště 732 757 760.
             
Za pochopení a pomoc Vám děkují Městské služby Litomyšl s.r.o.


07.03.2014

Objednávka přistavení kontejneru


Přistavení kontejnerů pro firmy nebo soukromé subjekty za úhradu objednávejte prosím objednávkou, jejíž odkaz je na stránce "Doprava" - na této stránce získáte také podrobné informace k této službě.