Hřbitov se nachází u barokního kostela sv. Anny postaveného v letech 1670-72. Dnešní rozlohu získal hřbitov rozšířením v letech 1887-90. Novorenesanční brána na straně k městu byla postavena roku 1897. Na litomyšlském hřbitově dnes najdeme řadu hrobů slavných osobností i řadu výtvarně zajímavých náhrobků. Je zde pohřbena dcera Aloise Jiráska Mařenka, dcery Terézy Novákové, Magdalena Dobromila Rettigová stejně jako řada dalších umělců, vědců a významných občanů města.

Městské služby Litomyšl s.r.o. zajišťují správu hrobů (cca.3000).
S touto činností souvisí zejména tyto úkony:

 • správa a údržbu veřejného pohřebiště, včetně komunikací
 • pronájem hrobových míst a vedení související evidence
 • likvidace odpadu a jeho odvoz
 • úklid prostor veřejného pohřebiště včetně úklidu spadaného listí
 • údržba zeleně mimo péči o stromy
 • výběr nájemného
 • vystavování povolení na opravy hrobů a dohled nad kameníky
 • vyvěšování vyhlášek
 • evidence společného urnového hrobu
 • péče o vojenské, památné, nadační a jinak významné hroby, včetně výsadby a zalévání
 • otevírání a zavírání vchodu na veřejné pohřebiště

Hřbitov je otevřen denně v době: 7.00 – 20.00 hod