Údaje o objednateli:

Adresa přistavení vozidla:

Předmět objednávky:

Podmíky pro objednání kontejneru, nebo sklápěče

Objednatel (může to být i zástupce skupiny občanů) je zodpovědný za osobní předání bioodpadu do přistaveného kontejneru / na přistavenou Multicaru v předem stanovenou dobu pracovníkům Městských služeb Litomyšl s.r.o. (naložení odpadu zajistí svépomocí). Městské služby provedou odvoz a likvidaci řádně vytříděného bioodpadu zdarma. Pokud objednatel nezajistí, aby se na uvedeném místě přistavení kontejneru nenacházeli jiné druhy komunálního odpadu nebo odpad osobně nepředá, bude odvoz zpoplatněn dle platného ceníku.