Údaje o objednateli:

Adresa přistavení vozidla:

Předmět objednávky:

Podmíky pro objednání kontejneru, nebo sklápěče

Objednatel (může to být i zástupce skupiny občanů) je zodpovědný za osobní předání bioodpadu do přistaveného kontejneru / na přistavenou Multicaru v předem stanovenou dobu pracovníkům Městských služeb Litomyšl s.r.o. (naložení odpadu zajistí svépomocí). Městské služby provedou odvoz a likvidaci řádně vytříděného bioodpadu zdarma. Pokud objednatel nezajistí, aby se na uvedeném místě přistavení kontejneru nenacházeli jiné druhy komunálního odpadu nebo odpad osobně nepředá, bude odvoz zpoplatněn dle platného ceníku.

Podmíky pro objednání štepkování větví

Objednatel (může to být i zástupce skupiny občanů) je zodpovědný za vytřídění biologického odpadu v místě a dobu předem stanovenou, pracovníci Městských služeb Litomyšl s.r.o. větve zpracují zdarma. Maximální průměr větví vhodný pro štěpkování je 8 cm, větve složené na hromadě v jednom směru, trnité větve dané bokem. Pokud nebudou uvedeném podmínky dodrženy, odpad nebude zpracován.