Komunikace

Městské služby Litomyšl spravují a udržují veškeré místní komunikace na území Města Litomyšle a dále veškeré účelové komunikace ve vlastnictví Města na území Města Litomyšle, včetně přechodů přes silnice prvních až třetích tříd. MSL vykonávají veškerou činnost stanovenou plánem zimní údržby. S touto činností souvisí zejména tyto úkony:

zajištění údržby mimo zimní období

• čištění komunikací po zimní údržbě (úklid posypu)
• čištění chodníků
• mytí vozovek a chodníků po zimní údržbě 
• výsprava vozovek a chodníků
• opravy, mytí dopravních značek  
• nástřik vodorovných značení 
• čištění horských vpustí a kanálů 
• zametání a čištění komunikací 
• údržba laviček
• údržba a úklid odpadkových košů, svoz odpadu

zajištění zimní údržby

• pluhování vozovek a chodníků 
• posyp vozovek a chodníků
• ruční údržba schodů, chodníků, nástupišť na autobusovém nádraží, ostrůvků, světelné křižovatky, lávek a přechodů 
• navážení posypu (drť, písek, prach) 
• čištění a úklid horských vpustí kanálů od sněhu 
• shazování rampouchů, sněhu a čištění okapů na budovách Města 

Seznam neudržovaných komunikací:  (245.71 kB)

Copyright 2013 by Městské služby Litomyšl s.r.o. | Foto by František Renza & Pavel Vopálka