Městské služby Litomyšl spravují a udržují veškeré místní komunikace na území Města Litomyšle a dále veškeré účelové komunikace ve vlastnictví Města na území Města Litomyšle, včetně přechodů přes silnice prvních až třetích tříd. MSL vykonávají veškerou činnost stanovenou plánem zimní údržby. S touto činností souvisí zejména tyto úkony:

zajištění údržby mimo zimní období

 • čištění komunikací po zimní údržbě (úklid posypu)
 • čištění chodníků
 • mytí vozovek a chodníků po zimní údržbě
 • výsprava vozovek a chodníků
 • opravy, mytí dopravních značek
 • nástřik vodorovných značení
 • čištění horských vpustí a kanálů
 • zametání a čištění komunikací
 • údržba laviček
 • údržba a úklid odpadkových košů, svoz odpadu

zajištění zimní údržby

 • pluhování vozovek a chodníků
 • posyp vozovek a chodníků
 • ruční údržba schodů, chodníků, nástupišť na autobusovém nádraží, ostrůvků, světelné křižovatky, lávek a přechodů
 • navážení posypu (drť, písek, prach)
 • čištění a úklid horských vpustí kanálů od sněhu
 • shazování rampouchů, sněhu a čištění okapů na budovách Města

Seznam neudržovaných komunikací: pdf file (pdf, 246kB)