Klášterní zahrady leží u bývalého piaristického kláštera, mezi dvěma litomyšlskými chrámy. Nedaleko zámku, na vyvýšenině nad městem. Rekonstrukcí ukončenou v září 2000 byly upraveny do podoby reprezentativní městské zahrady.

Zahrady se nacházejí v těsném sousedství významných dominant města a ve strategicky položeném místě v centru městské památkové rezervace. Cílem rekonstrukce bylo vytvořit odpočinkové místo pro obyvatele i návštěvníky města v centru zámeckého návrší.

Areál zahrad má rozlohu přes jeden hektar. Návštěvník tu najde altán s výhledem na město, "šachovnici" s trvalkami i květinové záhony. Plochy trávníků jsou určeny k volnému pohybu i odpočinku. V centru zahrad se nachází bazén s mlhovištěm a sousoší, které městu daroval sochař Olbram Zoubek Součástí zahrad je také sociální zařízení, v budově bývalé kočárovny je prostor, kde se mohou návštěvníci občerstvit a posedět v příjemně upraveném suterénu. Nezbytností je celoplošné automatické zavlažování a osvětlení celého prostoru (několik variant - úsporné celonoční, večerní a slavnostní osvětlení).

Klášterní zahrady jsou přístupné od dubna do října od 8,00 do 22,00 hodin, od listopadu do března od 8,00 do 19,00 hodin.
Městské služb y Litomyšl s.r.o. zajišťují správu Klášterních zahrad. S touto činností souvisí zejména tyto úkony:

  • zajištění dodržování provozního řádu schváleného městem
  • zajištění pořádku při konání akcí v Klášterních zahradách i mimo provozní dobu
  • pravidelná údržba trávníků údržba a běžné opravy zavlažovacího systému
  • výsadba a údržba trvalkových záhonů provádění postřiku proti plevelům, proti dvouděložním plevelům, hloubkové provzdušňování, vertikutace, perforační dosev, drnování
  • údržba a úklid pískového mlatu
  • údržba a opravy železných a dřevěných laviček
  • údržba centrálního bazénu
  • údržba kašny