Městské služby Litomyšl s.r.o. zajišťují správu a údržbu veřejného osvětlení na celém území Města včetně integrovaných obcí (Nedošín, Kornice, Suchá, Pazucha, Nová Ves, Pohodlí).
S touto činností souvisí zejména tyto úkony:

 • veškeré veřejné osvětlení, vánoční osvětlení, slavnostní osvětlení, semafory, blikače a snímače rychlosti
 • provádění údržby a oprav
 • výměny nesvítících zdrojů a svítidel
 • provádění oprav stožárů a svítidel
 • opravy venkovního vedení
 • údržba dopravní světelné signalizace
 • údržba rozvaděčů RVO a jejich opravy
 • zjišťování a odstraňování kabelových poruch
 • prvotní zásahy při haváriích
 • opravy a údržba slavnostního osvětlení města
 • provoz vánočního osvětlení včetně instalace
 • zajištění a evidence veškerých potřebných revizí, spolupráce při elektrorevizích