Veřejné osvětlení

Městské služby Litomyšl s.r.o. zajišťují správu a údržbu veřejného osvětlení na celém území Města včetně integrovaných obcí (Nedošín, Kornice, Suchá, Pazucha, Nová Ves, Pohodlí). S touto činností souvisí zejména tyto úkony:

• veškeré veřejné osvětlení, vánoční osvětlení, slavnostní osvětlení, semafory, blikače a snímače rychlosti
• provádění údržby a oprav
• výměny nesvítících zdrojů a svítidel
• provádění oprav stožárů a svítidel
• opravy venkovního vedení
• údržba dopravní světelné signalizace
• údržba rozvaděčů RVO a jejich opravy
• zjišťování a odstraňování kabelových poruch 
• prvotní zásahy při haváriích
• opravy a údržba slavnostního osvětlení města
• provoz vánočního osvětlení včetně instalace
• zajištění a evidence veškerých potřebných revizí, spolupráce při elektrorevizích

Copyright 2013 by Městské služby Litomyšl s.r.o. | Foto by František Renza & Pavel Vopálka