Městské služby Litomyšl s.r.o. zajišťují správu a údržbu 332 bytů – v různých lokalitách města, 85 – podzemních parkovacích míst (Komenského nám., Z.Kopala), nebytových prostor – kanceláří (Ropkova 51, Toulovcovo nám. 1163, J.E.Purkyně 918, Šantovo nám. 154, přízemí domů J.E.Purkyně 1126 a 1150). S touto činností souvisí zejména tyto úkony:

  • uzavírání a ukončování nájemních smluv
  • veškerý ústní a písemný styk s nájemci
  • inkasování nájemného
  • zajištění provádění veškerých služeb s nájmem spojených
  • evidence nájemců a jednotlivých prostor, přebírání a předávání pronajatých prostor
  • pravidelná kontrola stavebního stavu nemovitostí a dohled nad stálým souladem stavu nemovitostí s předpisy o požární ochraně, bezpečnostními předpisy, předpisy pro ochranu životního prostředí, včetně zajištění požární ochrany, zajišťování veškerých revizí, vedení související dokumentace
  • provádění údržby a drobných oprav nemovitostí
  • zadávání nutných opravářských a údržbářských prací
  • zajištění úklidu společných prostor a jejich zúčtování nájemcům