Městské služby Litomyšl s. r. o. byly založeny na základě usnesení zastupitelstva ze dne 18. 2. 2010 rozhodnutím Města Litomyšl jako jediným společníkem. Činnost Městských služeb s.r.o. byla zahájena k 1. 7. 2010. Společnost pracuje ve dvou divizích

  • Divize technická
  • Divize sportovních a rekreačních služeb

Hlavní náplní společnosti pro Město Litomyšl je údržba místních komunikací, chodníků, mostů a lávek, údržba dopravního značení, dopravní mechanizační činnost, údržba zeleně, veřejného osvětlení, hřbitova a evidence hrobů, evidence budov, agenda nájemného a služeb souvisejících s užíváním bytů a nebytových prostor, správa, provoz a údržba veškerých sportovišť včetně dětských hřišť, zajišťování kulturních, společenských a sportovních akcí.