Nejnovější aktualita

08.09.2017

PODZIMNÍ ÚKLID 2017 - MĚSTO


Podzimní svozové akce biologického odpadu 2017 - město

Městské služby Litomyšl s.r.o. budou zajišťovat v termínu od 9.října do 20.října 2017  na základě osobní a písemné objednávky občanů města pouze odvoz nebo likvidaci biologického odpadu (tráva, odpad ze zahrádek, větve). Pokud objednatel (může to být i zástupce skupiny občanů) potom osobně předá vytříděný biologický odpad do přistaveného kontejneru v předem stanovenou dobu pracovníkům Městských služeb Litomyšl s.r.o., bude tento odvoz nebo likvidace zcela zdarma.

08.09.2017

PODZIMNÍ ÚKLID 2017 - OBCE


Podzimní úklid 2017
biologického rostlinného odpadu a železného šrotu - obce
Místa přistavení kontejnerů:

07.03.2014

Objednávka přistavení kontejneru


Přistavení kontejnerů pro firmy nebo soukromé subjekty za úhradu objednávejte prosím objednávkou, jejíž odkaz je na stránce "Doprava" - na této stránce získáte také podrobné informace k této službě.

ÚŘEDNÍ HODINY:

Pondělí: 8:00-11:30 12:30-17:00
Úterý: po dohodě 8:00-14:00
Středa: 8:00-11:30 12:30-16:00
Čtvrtek: po dohodě 8:00-14:00
Pátek: po dohodě 8:00-14:00
Starší aktuality

08.09.2017

PODZIMNÍ ÚKLID 2017 - MĚSTO


Podzimní svozové akce biologického odpadu 2017 - město

Městské služby Litomyšl s.r.o. budou zajišťovat v termínu od 9.října do 20.října 2017  na základě osobní a písemné objednávky občanů města pouze odvoz nebo likvidaci biologického odpadu (tráva, odpad ze zahrádek, větve). Pokud objednatel (může to být i zástupce skupiny občanů) potom osobně předá vytříděný biologický odpad do přistaveného kontejneru v předem stanovenou dobu pracovníkům Městských služeb Litomyšl s.r.o., bude tento odvoz nebo likvidace zcela zdarma.


08.09.2017

PODZIMNÍ ÚKLID 2017 - OBCE


Podzimní úklid 2017
biologického rostlinného odpadu a železného šrotu - obce
Místa přistavení kontejnerů:


07.03.2014

Objednávka přistavení kontejneru


Přistavení kontejnerů pro firmy nebo soukromé subjekty za úhradu objednávejte prosím objednávkou, jejíž odkaz je na stránce "Doprava" - na této stránce získáte také podrobné informace k této službě.


NAŠE
ČINNOST

Hlavní náplní společnosti pro Město Litomyšl je údržba místních komunikací, chodníků, mostů a lávek, údržba dopravního značení, dopravní mechanizační činnost, údržba zeleně, veřejného osvětlení, hřbitova a evidence hrobů, evidence budov, agenda nájemného a služeb souvisejících s užíváním bytů a nebytových prostor, správa, provoz a údržba veškerých sportovišť včetně dětských hřišť, zajišťování kulturních, společenských a sportovních akcí.