Nejnovější aktualita

09.12.2019

ZMĚNA VÝLEPU PLAKÁTŮ


Poslední výlepní den v roce 2019 bude Pondělí 23.12.2019 v 900 hod.

První výlepní den v roce 2020 bude Čtvrtek 2.1.2020 v 900 hod.

 

03.10.2019

Podzimní úklid biologického odpadu 2019 - město


Podzimní svozové akce biologického odpadu

 

 

Městské služby Litomyšl s.r.o. budou zajišťovat v termínu od 14. října do 25. října 2019 na základě osobní a písemné objednávky občanů města pouze odvoz nebo likvidaci biologického odpadu (tráva, odpad ze zahrádek, větve). Pokud objednatel (může to být i zástupce skupiny občanů) potom osobně předá vytříděný biologický odpad do přistaveného kontejneru v předem stanovenou dobu pracovníkům Městských služeb Litomyšl s.r.o., bude tento odvoz nebo likvidace zcela zdarma.  Pokud objednatel nezajistí, aby se na uvedeném místě přistavení kontejneru nenacházely jiné druhy komunálního odpadu nebo odpad osobně nepředá, bude odvoz zpoplatněn dle platného ceníku Městských služeb Litomyšl s.r.o. Kontaktními pracovníky pro objednávky odvozu biologického odpadu jsou Emil Vávra, Milan Hlous, Michal Kopecký, Jana Vybíralová (všichni tel. 461 613 491).

03.10.2019

Podzimní úklid biologického odpadu 2019 - integrované obce


Podzimní úklid 2019
Místa přistavení kontejnerů
             
             
Datum   Den Hodina Místo
             
21.10.2019   pondělí 15.00 - 17.00 Suchá     
            Kornice 
            Pazucha 
             
22.10.2019   úterý 15.00 - 17.00 Nedošín 
            Nová Ves
            Pohodlí 
             
             
Upozornění:        
             
Nebude umožněno vhození běžného domovního odpadu.
             
Aby nedocházelo na jednotlivých sběrných místech k vytváření živelných skládek, bude vše odvezeno ve stanovený den a to včetně železného šrotu a větví. Městské služby Litomyšl s.r.o. tel. 461 613 491
             
Elektrospotřebiče  (televize, lednice... .), akumulátory  apod.  je  možno  složit na recyklačním  dvoře  společnosti LIKO  za areálem MSL s.r.o.  směr Osík (otevřeno  pondělí 12.00-17.30, úterý 9.00-15.00, středa 9.00-17.30, čtvrtek 9.00-15.00, pátek 9.00-17.30, sobota  8.00-12.00, polední přestávka 12.00-12.30). Případné informace podá zástupce společnosti LIKO p. Bartoš mob. 605 246 545, tel. 461 615 714, překladiště 732 757 760.
             
Za pochopení a pomoc Vám děkují Městské služby Litomyšl s.r.o.

07.03.2014

Objednávka přistavení kontejneru


Přistavení kontejnerů pro firmy nebo soukromé subjekty za úhradu objednávejte prosím objednávkou, jejíž odkaz je na stránce "Doprava" - na této stránce získáte také podrobné informace k této službě.

ÚŘEDNÍ HODINY:

Pondělí: 8:00-11:30 12:30-17:00
Úterý: po dohodě 8:00-14:00
Středa: 8:00-11:30 12:30-16:00
Čtvrtek: po dohodě 8:00-14:00
Pátek: po dohodě 8:00-14:00
Starší aktuality

09.12.2019

ZMĚNA VÝLEPU PLAKÁTŮ


Poslední výlepní den v roce 2019 bude Pondělí 23.12.2019 v 900 hod.

První výlepní den v roce 2020 bude Čtvrtek 2.1.2020 v 900 hod.

 


03.10.2019

Podzimní úklid biologického odpadu 2019 - město


Podzimní svozové akce biologického odpadu

 

 

Městské služby Litomyšl s.r.o. budou zajišťovat v termínu od 14. října do 25. října 2019 na základě osobní a písemné objednávky občanů města pouze odvoz nebo likvidaci biologického odpadu (tráva, odpad ze zahrádek, větve). Pokud objednatel (může to být i zástupce skupiny občanů) potom osobně předá vytříděný biologický odpad do přistaveného kontejneru v předem stanovenou dobu pracovníkům Městských služeb Litomyšl s.r.o., bude tento odvoz nebo likvidace zcela zdarma.  Pokud objednatel nezajistí, aby se na uvedeném místě přistavení kontejneru nenacházely jiné druhy komunálního odpadu nebo odpad osobně nepředá, bude odvoz zpoplatněn dle platného ceníku Městských služeb Litomyšl s.r.o. Kontaktními pracovníky pro objednávky odvozu biologického odpadu jsou Emil Vávra, Milan Hlous, Michal Kopecký, Jana Vybíralová (všichni tel. 461 613 491).


03.10.2019

Podzimní úklid biologického odpadu 2019 - integrované obce


Podzimní úklid 2019
Místa přistavení kontejnerů
             
             
Datum   Den Hodina Místo
             
21.10.2019   pondělí 15.00 - 17.00 Suchá     
            Kornice 
            Pazucha 
             
22.10.2019   úterý 15.00 - 17.00 Nedošín 
            Nová Ves
            Pohodlí 
             
             
Upozornění:        
             
Nebude umožněno vhození běžného domovního odpadu.
             
Aby nedocházelo na jednotlivých sběrných místech k vytváření živelných skládek, bude vše odvezeno ve stanovený den a to včetně železného šrotu a větví. Městské služby Litomyšl s.r.o. tel. 461 613 491
             
Elektrospotřebiče  (televize, lednice... .), akumulátory  apod.  je  možno  složit na recyklačním  dvoře  společnosti LIKO  za areálem MSL s.r.o.  směr Osík (otevřeno  pondělí 12.00-17.30, úterý 9.00-15.00, středa 9.00-17.30, čtvrtek 9.00-15.00, pátek 9.00-17.30, sobota  8.00-12.00, polední přestávka 12.00-12.30). Případné informace podá zástupce společnosti LIKO p. Bartoš mob. 605 246 545, tel. 461 615 714, překladiště 732 757 760.
             
Za pochopení a pomoc Vám děkují Městské služby Litomyšl s.r.o.


07.03.2014

Objednávka přistavení kontejneru


Přistavení kontejnerů pro firmy nebo soukromé subjekty za úhradu objednávejte prosím objednávkou, jejíž odkaz je na stránce "Doprava" - na této stránce získáte také podrobné informace k této službě.


NAŠE
ČINNOST

Hlavní náplní společnosti pro Město Litomyšl je údržba místních komunikací, chodníků, mostů a lávek, údržba dopravního značení, dopravní mechanizační činnost, údržba zeleně, veřejného osvětlení, hřbitova a evidence hrobů, evidence budov, agenda nájemného a služeb souvisejících s užíváním bytů a nebytových prostor, správa, provoz a údržba veškerých sportovišť včetně dětských hřišť, zajišťování kulturních, společenských a sportovních akcí.