Nejnovější aktualita

12.10.2020

!!! POZOR - ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN !!!


Pondělí:    9:00 - 11:00        14:00 - 17:00

Středa:      9:00 - 11:00        13:00 - 16:00

25.09.2020

Podzimní úklid 2020 - město


Podzimní svozové akce biologického odpadu

Městské služby Litomyšl s.r.o. budou zajišťovat v termínu od 12. října do 23. října 2020 na základě telefonické nebo písemné objednávky e-mailem občanů města pouze odvoz nebo likvidaci biologického odpadu (tráva, odpad ze zahrádek, větve). Pokud objednatel (může to být i zástupce skupiny občanů) potom osobně předá vytříděný biologický odpad do přistaveného kontejneru v předem stanovenou dobu pracovníkům Městských služeb Litomyšl s.r.o., bude tento odvoz nebo likvidace zcela zdarma.  Pokud objednatel nezajistí, aby se na uvedeném místě přistavení kontejneru nenacházely jiné druhy komunálního odpadu nebo odpad osobně nepředá, bude odvoz zpoplatněn dle platného ceníku Městských služeb Litomyšl s.r.o. Kontaktním pracovníkem pro objednávky odvozu biologického odpadu je Michal Kopecký tel. 773 64 55 61, e-mail: kopecky@mslit.cz.

25.09.2020

Podzimní úklid 2020 - obce


Podzimní úklid 2020
biologického rostlinného odpadu a železného šrotu
             
Místa přistavení kontejnerů
             
             
Datum   Den   Hodina   Místo
             
19.10.2020   pondělí 15.00  - 17.00 Suchá
            Kornice
            Pazucha
             
20.10.2020   úterý 15.00  - 17.00 Nedošín
            Nová Ves
            Pohodlí
             
Upozornění:          
             
Nebude umožněno vhození běžného domovního odpadu.
             
Aby nedocházelo na jednotlivých sběrných místech k vytváření živelných skládek, bude biologický rostlinný odpad včetně železného šrotu odvezen ve stanovený den. Městské služby Litomyšl s.r.o. tel. 461 613 491
             
Elektrospotřebiče  (televize, lednice... .), akumulátory  apod.  je  možno  složit na recyklačním  dvoře  společnosti LIKO  za areálem MSL s.r.o.  směr Osík (otevřeno  pondělí 12.00-17.30, úterý 9.00-15.00, středa 9.00-17.30, čtvrtek 9.00-15.00, pátek 9.00-17.30, sobota  8.00-12.00, polední přestávka 12.00-12.30). Případné informace podá zástupce společnosti LIKO p. Bartoš mob. 605 246 545, tel. 461 615 714, překladiště 732 757 760.
             
Za pochopení a pomoc Vám děkují Městské služby Litomyšl s.r.o.

07.03.2014

Objednávka přistavení kontejneru


Přistavení kontejnerů pro firmy nebo soukromé subjekty za úhradu objednávejte prosím objednávkou, jejíž odkaz je na stránce "Doprava" - na této stránce získáte také podrobné informace k této službě.

ÚŘEDNÍ HODINY:

Pondělí: 8:00-11:30 12:30-17:00
Úterý: po dohodě 8:00-14:00
Středa: 8:00-11:30 12:30-16:00
Čtvrtek: po dohodě 8:00-14:00
Pátek: po dohodě 8:00-14:00
Starší aktuality

12.10.2020

!!! POZOR - ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN !!!


Pondělí:    9:00 - 11:00        14:00 - 17:00

Středa:      9:00 - 11:00        13:00 - 16:00


25.09.2020

Podzimní úklid 2020 - město


Podzimní svozové akce biologického odpadu

Městské služby Litomyšl s.r.o. budou zajišťovat v termínu od 12. října do 23. října 2020 na základě telefonické nebo písemné objednávky e-mailem občanů města pouze odvoz nebo likvidaci biologického odpadu (tráva, odpad ze zahrádek, větve). Pokud objednatel (může to být i zástupce skupiny občanů) potom osobně předá vytříděný biologický odpad do přistaveného kontejneru v předem stanovenou dobu pracovníkům Městských služeb Litomyšl s.r.o., bude tento odvoz nebo likvidace zcela zdarma.  Pokud objednatel nezajistí, aby se na uvedeném místě přistavení kontejneru nenacházely jiné druhy komunálního odpadu nebo odpad osobně nepředá, bude odvoz zpoplatněn dle platného ceníku Městských služeb Litomyšl s.r.o. Kontaktním pracovníkem pro objednávky odvozu biologického odpadu je Michal Kopecký tel. 773 64 55 61, e-mail: kopecky@mslit.cz.


25.09.2020

Podzimní úklid 2020 - obce


Podzimní úklid 2020
biologického rostlinného odpadu a železného šrotu
             
Místa přistavení kontejnerů
             
             
Datum   Den   Hodina   Místo
             
19.10.2020   pondělí 15.00  - 17.00 Suchá
            Kornice
            Pazucha
             
20.10.2020   úterý 15.00  - 17.00 Nedošín
            Nová Ves
            Pohodlí
             
Upozornění:          
             
Nebude umožněno vhození běžného domovního odpadu.
             
Aby nedocházelo na jednotlivých sběrných místech k vytváření živelných skládek, bude biologický rostlinný odpad včetně železného šrotu odvezen ve stanovený den. Městské služby Litomyšl s.r.o. tel. 461 613 491
             
Elektrospotřebiče  (televize, lednice... .), akumulátory  apod.  je  možno  složit na recyklačním  dvoře  společnosti LIKO  za areálem MSL s.r.o.  směr Osík (otevřeno  pondělí 12.00-17.30, úterý 9.00-15.00, středa 9.00-17.30, čtvrtek 9.00-15.00, pátek 9.00-17.30, sobota  8.00-12.00, polední přestávka 12.00-12.30). Případné informace podá zástupce společnosti LIKO p. Bartoš mob. 605 246 545, tel. 461 615 714, překladiště 732 757 760.
             
Za pochopení a pomoc Vám děkují Městské služby Litomyšl s.r.o.


07.03.2014

Objednávka přistavení kontejneru


Přistavení kontejnerů pro firmy nebo soukromé subjekty za úhradu objednávejte prosím objednávkou, jejíž odkaz je na stránce "Doprava" - na této stránce získáte také podrobné informace k této službě.


NAŠE
ČINNOST

Hlavní náplní společnosti pro Město Litomyšl je údržba místních komunikací, chodníků, mostů a lávek, údržba dopravního značení, dopravní mechanizační činnost, údržba zeleně, veřejného osvětlení, hřbitova a evidence hrobů, evidence budov, agenda nájemného a služeb souvisejících s užíváním bytů a nebytových prostor, správa, provoz a údržba veškerých sportovišť včetně dětských hřišť, zajišťování kulturních, společenských a sportovních akcí.