Aktuálně

Podzimní úklid 2016 město

Podzimní svozové akce biologického odpadu

 

 

Městské služby Litomyšl s.r.o. budou zajišťovat v termínu od 10.října do 21.října 2016  na základě osobní a písemné objednávky občanů města pouze odvoz nebo likvidaci biologického odpadu (tráva, odpad ze zahrádek, větve). Pokud objednatel (může to být i zástupce skupiny občanů) potom osobně předá vytříděný biologický odpad do přistaveného kontejneru v předem stanovenou dobu pracovníkům Městských služeb Litomyšl s.r.o., bude tento odvoz nebo likvidace zcela zdarma.  Pokud objednatel nezajistí, aby se na uvedeném místě přistavení kontejneru nenacházely jiné druhy komunálního odpadu nebo odpad osobně nepředá, bude odvoz zpoplatněn dle platného ceníku Městských služeb Litomyšl s.r.o.. Kontaktními pracovníky pro objednávky odvozu biologického odpadu jsou Emil Vávra, Milan Hlous, Michal Konečný, Jana Vybíralová, Lenka Hladíková (všichni tel. 461 613 491).


Podzimní úklid 2016 obce

      Podzimní úklid 2016   
      biologického rostlinného odpadu a železného šrotu  
             
      Místa přistavení kontejnerů   
             
             
Datum   Den   Hodina   Místo
             
24.10.2015   pondělí 15.00  - 17.00 Suchá
            Kornice
            Pazucha
             
25.10.2015   úterý 15.00  - 17.00 Nedošín
            Nová Ves
            Pohodlí
             
Upozornění:        
             
Nebude umožněno vhození běžného domovního odpadu.
             
Aby nedocházelo na jednotlivých sběrných místech k vytváření živelných skládek, bude biologický rostlinný odpad včetně železného šrotu odvezen ve stanovený den. Městské služby Litomyšl s.r.o. tel. 461 613 491
             
Komunální odpad, elektrospotřebiče  (televize, lednice... .), akumulátory  apod.  je  možno  složit na recyklačním  dvoře  společnosti LIKO  za areálem MSL s.r.o.  směr Osík (otevřeno  pondělí 12.00-17.30, úterý 9.00-15.00, středa 9.00-17.30, čtvrtek 9.00-15.00, pátek 9.00-17.30, sobota  8.00-12.00, polední přestávka 12.00-12.30). Případné informace podá zástupce společnosti LIKO p. Kalousek mob. 605 246 545, tel. 461 615 714, překladiště 732 757 760.
             
Za pochopení a pomoc Vám děkují Městské služby Litomyšl s.r.o.

Objednávka přistavení kontejneru

Přistavení kontejnerů pro firmy nebo soukromé subjekty za úhradu objednávejte prosím objednávkou, jejíž odkaz je na stránce "Doprava" - na této stránce získáte také podrobné informace k této službě.


Copyright 2013 by Městské služby Litomyšl s.r.o. | Foto by František Renza & Pavel Vopálka