Klášterní zahrady

Klášterní zahrady leží u bývalého piaristického kláštera, mezi dvěma litomyšlskými chrámy. Nedaleko zámku, na vyvýšenině nad městem. Rekonstrukcí ukončenou v září 2000 byly upraveny do podoby reprezentativní městské zahrady.

Zahrady se nacházejí v těsném sousedství významných dominant města a ve strategicky položeném místě v centru městské památkové rezervace. Cílem rekonstrukce bylo vytvořit odpočinkové místo pro obyvatele i návštěvníky města v centru zámeckého návrší.

Areál zahrad má rozlohu přes jeden hektar. Návštěvník tu najde altán s výhledem na město, "šachovnici" s trvalkami i květinové záhony. Plochy trávníků jsou určeny k volnému pohybu i odpočinku. V centru zahrad se nachází bazén s mlhovištěm a sousoší, které městu daroval sochař Olbram Zoubek. Součástí zahrad je také sociální zařízení, v budově bývalé kočárovny je prostor, kde se mohou návštěvníci občerstvit a posedět v příjemně upraveném suterénu. Nezbytností je celoplošné automatické zavlažování a osvětlení celého prostoru (několik variant - úsporné celonoční, večerní a slavnostní osvětlení).

Klášterní zahrady jsou přístupné od dubna do října od 8,00 do 22,00 hodin, od listopadu do března od 8,00 do 19,00 hodin. Městské služby Litomyšl s.r.o. zajišťují správu Klášterních zahrad. S touto činností souvisí zejména tyto úkony:

• zajištění dodržování provozního řádu schváleného městem

• zajištění pořádku při konání akcí v Klášterních zahradách i mimo provozní dobu

• pravidelná údržba trávníků údržba a běžné opravy zavlažovacího systému

• výsadba a údržba trvalkových záhonů provádění postřiku proti plevelům, proti dvouděložním plevelům, hloubkové provzdušňování, vertikutace, perforační dosev, drnování

• údržba a úklid pískového mlatu

• údržba a opravy železných a dřevěných laviček

• údržba centrálního bazénu

• údržba kašny

Copyright 2013 by Městské služby Litomyšl s.r.o. | Foto by František Renza & Pavel Vopálka